Укр | Рус | Eng

 

Коротка інформація про Інститут

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України (до 1998 року – Інститут національних відносин і політології НАН України) утворено рішенням Президії Академії наук України 11 грудня 1991 року.

Інститут створений з метою поглибленої і всебічної розробки проблем, що набули особливого значення з проголошенням незалежності України. Йдеться про сучасну динаміку політичних інститутів і процесів, співвідношення політики і етнонаціональних відносин, необхідність вироблення нових парадигм етнонаціонального розвитку, запобігання конфліктності в етнонаціональній сфері, моделювання оптимальних варіантів етнополітики, технології управління сферами політичних і міжетнічних відносин, здійснення експертизи законопроектів, державних і недержавних програм розвитку в різних сферах суспільного життя.

В Інституті здійснюється підготовка кадрів вищої кваліфікації, діють аспірантура і докторантура.

Інститут підтримує широкі міжнародні зв’язки, бере участь у здійсненні спільних дослідницьких проектів з українськими і зарубіжними науковими установами та громадськими організаціями, веде активний діалог з представниками різних політичних партій, рухів, конфесій щодо оптимальних шляхів подальшого розвитку України.

 

Журнал
"Наукові записки"

4-5 (72-73)

Новини

Войналович В.А., Кочан Н.І. Релігійний чинник етнополітичних процесів на Донбасі: історія і сучасність.
Вийшла з друку монографія Войналович В.А. та Кочан Н.І. «Релігійний чинник етнополітичних процесів на Донбасі: історія і сучасність»
Політичні механізми формування громадянської ідентичності в сучасному українському суспільстві / Аналітична доповідь.
Вийшла з друку аналітична доповідь «Політичні механізми формування громадянської ідентичності в сучасному українському суспільстві / Аналітична доповідь»
Наукові записки 4-5 (72-73)
Вийшов друком номер 4-5 (72-72) "Наукових записок"

Анонси подій

Круглий стіл "Україна і Захід: сучасна динаміка та перспектива" 23 червня 2015 року
Національна Академія наук України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, Асоціація політичних наук України, Українська Академія політичних наук проводять 23 червня 2015 року «круглий стіл» "Україна і Захід: сучасна динаміка та перспектива"
Черговий випуск збірника «Наукові записки» за темою «Соціокультурні трансформації в сучасній Україні: етнополітичний контекст».
Відділ етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса готує до друку черговий випуск збірника «Наукові записки» за темою «Соціокультурні трансформації в сучасній Україні: етнополітичний контекст».

© 2006-2009. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України
Сайт розроблено компанією Pimentos
01011, Київ - 11, вул. Кутузова, 8
Тел.: 285-65-61,
факс: 286-62-61