Укр | Рус | Eng

 

Коротка інформація про Інститут

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України (до 1998 року – Інститут національних відносин і політології НАН України) утворено рішенням Президії Академії наук України 11 грудня 1991 року.

Інститут створений з метою поглибленої і всебічної розробки проблем, що набули особливого значення з проголошенням незалежності України. Йдеться про сучасну динаміку політичних інститутів і процесів, співвідношення політики і етнонаціональних відносин, необхідність вироблення нових парадигм етнонаціонального розвитку, запобігання конфліктності в етнонаціональній сфері, моделювання оптимальних варіантів етнополітики, технології управління сферами політичних і міжетнічних відносин, здійснення експертизи законопроектів, державних і недержавних програм розвитку в різних сферах суспільного життя.

В Інституті здійснюється підготовка кадрів вищої кваліфікації, діють аспірантура і докторантура.

Інститут підтримує широкі міжнародні зв’язки, бере участь у здійсненні спільних дослідницьких проектів з українськими і зарубіжними науковими установами та громадськими організаціями, веде активний діалог з представниками різних політичних партій, рухів, конфесій щодо оптимальних шляхів подальшого розвитку України.

 

Журнал
"Наукові записки"

3 (71)

Новини

Інституційні зміни політичної системи сучасної України: оцінка стану та напрями оптимізації: аналітична доповідь.
Вийшла з друку аналітична доповідь «Інституційні зміни політичної системи сучасної України: оцінка стану та напрями оптимізації: аналітична доповідь»
Політичні технології регулювання міжетнічної та міжконфесійної взаємодії у новітніх українських реаліях: аналітична доповідь.
Вийшла з друку аналітична доповідь «Політичні технології регулювання міжетнічної та міжконфесійної взаємодії у новітніх українських реаліях: аналітична доповідь»
Політичні механізми формування громадянської ідентичності в сучасному українському суспільстві / Колективна монографія.
Вийшла з друку колективна монографія «Політичні механізми формування громадянської ідентичності в сучасному українському суспільстві»

Анонси подій

Черговий випуск збірника «Наукові записки» за темою «Соціокультурні трансформації в сучасній Україні: етнополітичний контекст».
Відділ етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса готує до друку черговий випуск збірника «Наукові записки» за темою «Соціокультурні трансформації в сучасній Україні: етнополітичний контекст».

© 2006-2009. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України
Сайт розроблено компанією Pimentos
01011, Київ - 11, вул. Кутузова, 8
Тел.: 285-65-61,
факс: 286-62-61