Укр | Рус | Eng

 

Полтавець Сергій Васильович

          Народився 1975 р. в с. Стецівка Чигиринського району Черкаської області. Закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 1997 році. В 1999-2002 рр. навчався в аспірантурі  Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2003 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 23.00.01 – теорія та історія політичної науки на тему: "Становлення та особливості політичної думки доби Хмельниччини". Старший науковий співробітник відділу соціально – політичної історії Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України кандидат політичних наук.

           Наукові пошуки Полтавець С.В. спрямовує на  дослідження історії становлення та розвитку української політичної думки в Україні в середині XVII століття та їх впливу на протікання пізніших політичних процесів в ході вітчизняного державотворення на початку ХХ століття.

Список опублікованих праць Полтавця С. В.

  1. Політичні ідеї в Україні напередодні Хмельниччини // Політологічний вісник, 2001, № 9.- С.17-30.
  2. Подолання Богданом Хмельницьким охлократизму низового козацтва як фактору руйнації української державності // Вісник Київського університету. Філософія. Політологія. 2000. № 32- С.146-146.
  3. До питання про політичний менталітет українського народу доби Хмельниччини. Методологічний аспект.// Політологічний вісник, 2002. № 10, - С.18-25.
  4. Монархічні прагнення Богдана Хмельницького – примха чи потреба //Визвольний шлях, 1999, № 12- С.1446-1449
  5. До питання про політичні погляди та формування політичної програми Богдана Хмельницького // Історичний феномен Чигиринського краю (Матеріали науково-практичної конференції Національного історико- культурного заповідника “Чигирин” 3-4 жовтня 2001 року). – Київ, 2003, - С.162-164
  6. Деякі зауваження до еволюції політичних відносин між шляхтою та Військом Запорозьким в добу Хмельниччини // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні, 2002 Вип. 11. – С.112-115
  7. П. Могила та М. Смотрицький у боротьбі з Унією та в особистих взаєминах //Свідок козацької слави: погляд крізь століття (до 350-річниці храму Б.Хмельницького в с. Суботові- церкви Святого Пророка Іллі): Матеріали науково-практичної конференції Національного історико-культурного заповідника “Чигирин” 1-2 серпня 2003 р.). – Черкаси, 2004. – 280с., - С.25-30
  8. Вільне козацтво в Українській національній революції //Україна в революційних процесах перших десятиліть ХХ століття: Міжнародна науково-теоретична конференція 20-21 листопада 2007 р. Київ. 2007. – 582 с., С 319-328
  9. Трансформація владних повноважень та її вплив на українське суспільство на початку Української національної революції середини XVII століття //Наукові записки ІПіЕНД ім.І.Ф. Кураса НАН України Київ, 2007 Випуск 36 С. 376-385

Версія для друкуПечать

На головну сторінку Карта сайту Контакти